DORADZTWO

Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia BHP.

SPRAWDŹ
SZKOLENIA

Nasi wykładowcy to grono wyspecjalizowanych fachowców z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

SPRAWDŹ

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Co to jest „ryzyko zawodowe”?

 

Zgodnie z definicją (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy –
tj. Dz.U. Nr 169 z 2003 r., poz.1650):

 

Ryzyko zawodowe – oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych będących wynikiem zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem pracy.

 

Czy przeprowadzenie oceny ryzyka przez pracodawcę jest konieczne?

 

Przeprowadzenie oceny ryzyka jest podstawowym obowiązkiem Pracodawcy wynikającym z ustawy Kodeks pracy.

 

„Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami”.

 

Podstawa prawna:

 

 

Kiedy przeprowadzamy następną ocenę ryzyka na stanowisku pracy?

 

 

Firma ALT-BHP proponuje pomoc w wypełnieniu powyższych obowiązków poprzez:

 

 

Ocena ryzyka jest niczym innym jak szczegółowym, dokładnym sprawdzeniem i oceną tego, co w miejscu pracy może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę ludziom. Służy także temu, aby ocenić czy zastosowano wystarczające środki zaradcze lub też po to, aby określić co należy zrobić, aby te szkodliwe warunki ograniczyć lub wyeliminować.

 

Wypadki i choroby mogą też negatywnie wpłynąć na Twoje przedsiębiorstwo poprzez:

 

 

Nie czekaj i skontaktuj się z inspektorami z firmy ALT-BHP. My rozpoznamy zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników i zastosujemy środki zaradcze zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa oraz higieny pracy, tak aby uczynić to ryzyko jak najmniejszym.

NASZA OFERTA

NASZYM ATUTEM JEST SZYBKIE I SPRAWNE WYKONANIE USŁUG zadzwoń i sprawdź tel. 600 31 14 29
Prawa autorskie © ALT-BHP 2024