DORADZTWO

Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia BHP.

SPRAWDŹ
SZKOLENIA

Nasi wykładowcy to grono wyspecjalizowanych fachowców z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

SPRAWDŹ

KSIĄŻKA OBIEKTU

Na podstawie rozporządzenia (Dz. U. rok 2010 nr 243, poz. 1623) tj. ustawa z dnia 7 lipca 1994 art. 64 ust. 4 Prawa budowlanego. Najważniejsze zasady prowadzenia KOB wynikają bezpośrednio z zapisów wspomnianego rozporządzenia:

 

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie książki obiektu budowlanego” (Dz. U. rok 2003 nr 120, poz. 1134) dokładnie określa rodzaj dokumentów – i ilość stron każdego dokumentu – tworzących książkę obiektu budowlanego.

 

Kogo dotyczy obowiązek prowadzenia KOB i kto ponosi odpowiedzialność za utrzymanie obiektu?

 

Odpowiedzialność za właściwe utrzymanie obiektu budowlanego – w myśl art. 61 Prawa budowlanego – ponoszą osoby (fizyczne lub prawne), mające prawo własności lub współwłasności, albo sprawujące w ich imieniu zarząd tym obiektem na mocy odpowiedniej umowy.

 

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego obejmuje obiekt budowlany, którego projekt jest sprawdzany w myśl art. 20, ust. 2 Prawa budowlanego, a nie obejmuje budynków: indywidualnego budownictwa jednorodzinnego, zagrodowego, letniskowego, i innych obiektów budowlanych wymienionych w art. 29, ust. 1 Prawa budowlanego. Budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza (hotele, pensjonaty, sanatoria, restauracje, jadłodajnie, hale produkcyjne, biura) bezwzględnie – na mocy ustawy – podlegają rygorowi prowadzenia książki obiektu budowlanego.

 

Kiedy założyć KOB?

 

Książka obiektu budowlanego powinna być założona w dniu przekazania obiektu do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania. Książka obiektu budowlanego służy do regularnego dokumentowania wszystkich czynności i decyzji, mających znaczenie dla utrzymania stanu technicznego obiektu budowlanego.

 

Prowadzimy:

 

NASZA OFERTA

NASZYM ATUTEM JEST SZYBKIE I SPRAWNE WYKONANIE USŁUG zadzwoń i sprawdź tel. 600 31 14 29
Prawa autorskie © ALT-BHP 2024